Konst som kommunikation

Konst har oändligt många användningsområden, men har du tänkt på att konst också kan hjälpa människor som mår dåligt så att de mår bra igen? Konst har en magi som andra saker inte har.

Alla bilder, målningar eller konstverk är början till en kommunikation. Så fort betraktaren tar in bilden inleds kommunikationen. Det är ett meddelande som konstnären försöker förmedla till betraktaren – ett konstverk har inget liv förrän en betraktare lägger ögonen på det.

Konst och känslor

Betraktaren ser bilden, känner något och gör den levande. Kommunikationen har börjat. Det är betraktaren som avgör bildens mening och betydelse, vilket gör det hela mycket spännande eftersom olika betraktare kan tolka bildens budskap olika.

Det intressanta med konstutbildningar är att de fokuserar helt på konsten, inte på hur studenterna mår – men per automatik gör konsten att de flesta som studerar konst börjar må mycket bättre. Uttryck och kommunikation, som sker helt ohämmat, gör att människors inre känsloliv kommer ut och får ett eget uttryckssätt. Konst är i högsta grad ett känslotillstånd.

Vad hände då med dessa konststudenter som började må bättre och bättre?

De hade fått lära sig olika tekniker och skapat kanaler genom sitt nya hantverk. Dessa kanaler var ett flöde ut från studenternas känslor och självförtroendet ökade i takt med att man öppnade upp sitt inre. Egentligen en fantastisk men naturlig process, nästan som ett psykiskt helande.

Bildskapande – ett behov?

Är bildskapandet ett behov hos människan? Vissa människor säger sig inte kunna skapa konst, men det är inte sant. Alla kan skapa något utifrån det man bär inom sig. Bildskapandet är en så fantastisk kommunikationsprocess att den kan bidra till återhämtning från psykisk ohälsa. Konst är naturligt, detta skapande har funnits i människans liv sedan årtusenden tillbaka och bör betraktas som en mycket viktig kommunikationsform. Både ut mot andra människor, betraktarna, och inåt mot avsändaren själv. Människor kan inte existera utan kommunikation, och konsten är ett livsnödvändigt verktyg för detta.

emil