Vad är konst?

Ordet konst kommer ifrån tyskans kunst, vilket kan översättas till kunskap eller kunnande, ord som också härstammar därifrån. Ursprungligen användes ordet för hantverk som var väl utförda och ett konstverk kunde vara allt ifrån en välbyggd stol till en vacker tavla. Det finns många former av konst och i begreppet brukar man förutom bilder och målningar inkludera arkitektur, musik och skulptur. Dessa är också kända som de sköna konsterna och inbegriper idag dessutom dans, litteratur och teater.

Människor har framställt och omgivit sig av konst sedan urminnes tider och till de äldsta fynden hör 500.000 år gamla snäckor som har mönster ingraverade av skarpa verktyg. Andra exempel är de yppiga figurer som Venus från Tan-Tan från Marocko som uppskattas vara mellan 300.000 och 500.000 år gammal, liksom intrikata grottmålningar i Indonesien och Frankrike som beräknas ha målats för mellan 30.000 och 40.000 år sedan.

Varför man från början började avbilda mönster, människor, djur och plantor är det ingen som vet men mycket tyder på att människan redan från början hade ett behov av att uttrycka sig kreativt liksom omge sig med vackra ting. Religion spelade förmodligen en stor roll också, då man gärna avbildade gudomar man dyrkade och tillägnade dem sin konst. Detta fenomen har fortsatt in i moderna tider då kompositörer och målare utfört verk åt kyrka och stat, dels för att dekorera omgivningarna men också för att hedra sin gud eller ledare.

Men var går gränsen mellan konst och välgjorda hantverk och vad definierar konstens kvalitet?

Konst är oerhört subjektiv och det är svårt att fastställa exakt vad som kan räknas som god konst. Över lag kan man säga att konst är ett uttryck för känslor och intryck och inte har som syfte att vara annat än ett föremål att betrakta, tolka eller beundra. Konstens funktion är alltså att bli upplevd snarare än att tjäna ett praktiskt syfte som att vara ett föremål man sitter på eller kan koka kaffe med.

God konst har dels att göra med konstnärens färdigheter men också med att man har en originell vision och idé. Att stå och skickligt kopiera Mona Lisa om och om igen är alltså inte konst utan plagiat. Artister influeras alltid av varandra och det händer inte sällan att de anklagas för att efterapa andras verk men om man lyckats hitta en egen stil är man på god väg.

Bemötande är i allra högsta grad kulturell och kräver ofta att dess betraktare åtminstone delvis är tillräckligt insatt för att kunna uppskatta den. Sätter man en oinitierad västerlänning att beundra japansk kalligrafikonst är det inte säkert att han eller hon kommer att uppleva samma sak som en människa som länge följt dess utveckling. Konstnärer som Picasso eller Van Gogh lämnar många totalt likgiltiga medan andra knappt kan tänka sig att leva utan dem.

Konst också till för att provocera tankar och känslor och många konstnärer upplever att de nått sitt mål om de fått sin publik att verkligen reflektera över sina upplevelser.

emil