Investera i konst

Konst är ett kontroversiellt ämne. Under de senaste åren har konsten blivit enklare än vad den tidigare varit. Vill man vara helt korrekt så skulle man nog säga att konsten har blivit fulare. I ett politiskt skede där rösterna höjs för “allas lika värde” så sjunker kvaliteten på konst eftersom allas konst har samma värde och alla har samma rätt att kalla sig konstnär. Konstkännare av idag hävdar att modern konst knappast kommer att få det samlarvärde som forna tiders konstnärliga verk har haft. Orsaken till detta är den sjunkande kvaliteten. Konst numera fungerar i bästa fall som dekoration. Av den här anledningen är konstnärliga verk svåra att värdera och konsten har därför belagts med särskilda skatteregler. I de fall man gör investeringar i design för kontoret så är investeringen avdragsgill men så är det inte med konst eftersom en investering i konst räknas som en investering med samlarvärde och inte som en förbrukningsvara.

Hyra konst istället för att köpa konst

Eftersom man inte vill göra dåliga investeringar så alternativet är att hyra konst istället för att köpa konst för utsmyckning av kontorsmiljöer. Skatteverket räknar med att i de fall man köper konst så är det en icke avdragsgill investering därför att det numera görs så mycket medioker och dålig konst att man som företagare knappast lägger några pengar på ett dåligt verk. För att komma undan detta skattemässiga dilemma så kan man hyra sin konst. Det kan man göra oavsett om man är företagare eller privatperson. Som företagare är hyran för konsten avdragsgill i deklarationen. Att man hyr konst för dekoration av kontor och offentliga miljöer betyder naturligtvis inte att konsten är dålig, det betyder bara att man som företagare ägnat sig åt skatteplanering. I de fall man köper ett konstverk betyder det enligt skatteverket alltså att konstverket är av osedvanligt hög konstnärlig kvalitet och därför är en icke avdragsgill investering. För konstnären är skattereglerna annorlunda än för andra företagare men det måste vara en ordentlig boost för den egna konstnärssjälens självkänsla att få sälja ett konstverk.

Att samla på konst

Att samla på konst har varit en ädel syssla som oftast mycket rika människor ägnat sig åt. Thielska galleriet är ett museum som är uppbyggt av en privat samling som så småningom donerades till den svenska staten. Idag kan man besöka det Thielska galleriet i Stockholm och avnjuta dess konst, en möjlighet som är öppen för alla. Där finns konstverk av bland annat Edvard Munch, Toulouse Lautrec och flertalet andra stora svenska konstnärer som Ernst Josefsson med flera. Blir man inspirerad av Thielska galleriets samlade konstskatter och själv vill börja samla konst kan det vara en god ide att studera konst och lära sig om konstnärerna och konstverkens värde. Att samla konst räknas som en pengaplacering som gör att de ökar i värde med tiden. För att placera i konst kan man till exempel göra sig av med överflödiga lån och om du väljer att samla lån för att få bort räntekostnader och istället investera i konst så se till att vara påläst om konst innan du gör investeringen.

emil