Väggkonst

Väggkonst gör vanligtvis ett starkt intryck, helt enkelt av den anledningen att den oundvikligen tar upp mycket plats – det är ett konstverk som målas över en hel vägg. Väggkonst ses ofta på husfasader (både den lagliga och den olagliga varianten), och är även vanligt förekommande i allmänna byggnader som sjukhus, kommunalhus och skolor.

Väggmålningar på husfasader beställs ofta av fastighetsbolaget som äger byggnaden eller av kommunen, för att införliva ett kvarter med konst och kultur. Ett exempel på detta är fasadmålningen ”Låt fantasin leva” av Lars Isacson från 1981, som finns på ett flervåningshus i Storvreten söder om Stockholm. Ett mer kontroversiellt och aktuellt exempel är Carolina Falkholts fasadmålning ”Fuck the world”, som först visades upp på en husfasad i New York, men blev övermålad, och därefter på en husfasad på Kungsholmen i Stockholm, där den också bara fick stanna i en vecka innan den blev övermålad. I båda fallen berodde övermålningen på klagomål från de som bodde i området, och det är inte svårt att förstå varför målningen väckte debatt: den föreställer en flera våningar hög penis. I New York gick den i rosa och röda toner, medan den i Stockholm var patriotiskt blå på gul bakgrund, men det verkade inte göra någon skillnad i hur den togs emot.

En vägg kan dock te sig som ett konstverk även utan ett visst motiv, om man bara väljer en vacker färg att måla väggen med. Använder man till exempel kalkfärg får man en vägg i naturnära kulörer med matt yta, vilket gör att det närmast liknar sten, trots att väggen blir helt slät. Du hittar kalkfärger från både Kalklitir och Vintage Paint på Mywhitecountryhouse.se, så att du enkelt kan skapa väggkonst i ditt hem.

emil